Close X
  • ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Mega Shopaholic 2018 จากทาง Online ในรอบ ตู่ ภพธร และ ว่าน ธนกฤต ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ท่าน  

1. Sangthong Saelim

2. Nurse Ti 

*ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox ภายในวันที่  26 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. หากเกินกว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์ 

**ในการยืนยันสิทธิ์รบกวนแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชีเฟสบุคที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการแจ้งรับสิทธิ์และยืนยันตน คือ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ) อีเมล์ และรหัสบัตรประจำตัวประชาชน รบกวนแจ้งทาง Inbox ของ Facebook Fanpage เมกาบางนา เท่านั้นนะคะ 

***เมกาบางนาจะประสานงานต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับแอดมินนะคะ 

****สำหรับการร่วมกิจกรรมหากมีข้อโต้แย้งอื่นใดถือว่าการตัดสินของเมกาบางนาเป็นอันสิ้นสุด 

***** ไม่สามารถจองสิทธิ์ หรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ได้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

รายชื่อผู้โชคดีช้อปฟรีกับดาราสุดฮอต รอบวันที่ 28 ก.ค. 61 จากการจับคูปองชิงโชค
1 ไกรกาญจน์ วาทิตาพร 
2 จิตรกร ปาปะไกร 
3
ทรงยศ ยอดชาย
 
4 สลิลลา ละอองสวรรณ 
5
ณัฐพงษ์ กองแก้ว
 
6 สุรพล พฤกษจินดา 
7 สิรินทรา โพธิ์ชนะศรีชัย 
8 เต็มศิริ ภรรณพาดิพงศ์ 
9 ณัฐพล จันทโชติ 
10
ศิริศักดิ์ ศิริคำ
 
11
นลินทิพย์ บูรณทอง
 
12 สุอนงค์ คันธโชติ 
13
วิโรจน์ ลิ้มรัตนดำรง
 
14 ปพิกัลป์เก้า วิมลรัตนาภรณ์ 
15 ชไมพร วิชชาบุญศิริ 
16 สุภาพงษ์ อัตศรี 
17 สุวารี เติมทองทศ 
18 ปราชญา สาราศักดิ์ 
19
เขมิกา จัทร์กระจ่าง
 
20
ณัฐวรรณ โยธา
 
21
ใจแก้ว ประกายสิงท์
 
22 จารุพล ประสมทรัพย์ 
23
พรพรรษ มาบุญทอง
 
24
สุมลฑา โพธิ์สุวรรณ
 
25 ณัฐินี หิรัญอัศว์ 
26 ปองขวัญ คคะนาท
27 อนันต์ศักดิ์ เกื้อศิริกล 
28 กรแก้ว นิ่มกิตติกุล 
29 สุธีรา คุณาสัติวรกุล 
30 กัมปนาท ศรีมณี 
31 ศรีชนก ดวงสาย 
32 ชินวัฒน์ ติรธนภัทร 
33 ศรีสุวรรณ พัสชนันท์ 
34 อภิชัจจ์ ปัญจาบุตร 
35 ณปภัช ธนาศุวัฒน์ 
36 อทิตยา เจริญศุภนิมิต 
37 ณัฐนันท์ ชัยตระกูลเสรี 
38 ไกรสร จิงภักดี 
39 รุ่งรัตน์ เวียรชัย 
40 ศุภวงศ์ นิติภูมิเวชสกุล 
41 ไอย์ริศ ศรีฉ่ำ 
42 สุวโรจน์ มหาศิริอัครยศ 
43 ณัฐฐสธิดา อรุณวรโชติ 
44 กีรติสุดา ค้าของ 
45 ภวริศา เจริญกนกพัชร 
46 รุ่งทิพย์ ชื่นศรีสว่าง 
47 สุภัสรดา วัฒนะลิขิต 
48 ศุภากร วรภัทรภวัน 
49 จิรดา ประเสริฐทรัพย์ 
50 สุกัญชณา คำแก่น

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2M6ONLm