Close X
  • กันยายนนี้ ฟ้าฝนแบบไหนก็ช้อปสนุก
กันยายนนี้ ฟ้าฝนแบบไหนก็ช้อปสนุก
รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับการแลกรับและการสะสมคะแนน

1. ต้อนรับหน้าฝน แลกรับ ITEM สุดชิค! มูลค่า 450 บาท
• สมาชิก MSR หรือสมาชิกใหม่ ช้อปครบ 6,000 บาท 
• หรือใช้คะแนน Mega Smile Reward  55 คะแนน 
• ลูกค้า SCB ช้อปครบ 5,000 บาท แล้ว สมัคร Mega Smile Reward 
แลกรับ
นำใบเสร็จมาแลกรับได้ที่ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค (ใกล้เมน เอนทรานซ์)ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
* สงวนสิทธ์การสะสมคะแนน MSR 
* สินค้ามีจำนวนจำกัด (จำกัด 1 สิทธ์/ท่าน)
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยานยน 2561 หรือจนกว่าสินค้าหมด

2. แลกรับ Mega Eco Bag มูลค่า 290 บาท
• สมาชิก MSR หรือสมาชิกใหม่ ช้อปครบ 5,000 
• หรือใช้คะแนน Mega Smile Reward  40 คะแนน ลูกค้า SCB ช้อปครบ 4,000 บาท แล้วสมัคร Mega Smile 
• ลูกค้า SCB ช้อปครบ 4,000 บาท แล้วสมัคร Mega Smile Reward 
แลกรับ
นำใบเสร็จมาแลกรับได้ที่ เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค (ใกล้เมน เอนทรานซ์)ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.
* สงวนสิทธ์การสะสมคะแนน MSR 
* สินค้ามีจำนวนจำกัด (จำกัด 1 สิทธ์/ท่าน)
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยานยน 2561 หรือจนกว่าสินค้าหมด


ศูนย์การค้าเมกาบางนาเป็นผู้ให้บริการสำหรับ MEGA SMILE REWARDS ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไข  ดังนี้

1) สมาชิก Mega Smile Rewards รับ 1 คะแนนสะสมสำหรับทุกการใช้จ่าย 500 บาท จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาและร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อบันทึกคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ภายในวันที่ระบุบนใบเสร็จเท่านั้น (ใบเสร็จวันต่อวัน และไม่สามารถนำมาสะสมคะแนนย้อนหลังได้ทุกกรณี) 
2) คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายของใบเสร็จแต่ละใบ  ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และเศษที่เกินจากทุก ๆ 500 บาท จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม  
3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/คน/วัน  
4) เมื่อสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้  สำหรับคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้แลกของรางวัลไปแล้วจะถูกหักออกจากระบบทันที  
5) สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่นำมาใช้สิทธิ์สามารถใช้แลกรับของสมนาคุณหรือสะสมคะเเนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้
6) การคำนวณยอดเพื่อสะสมคะแนนจะคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น จะไม่นับรวมยอดจากการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อกองทุนรวม และหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, การเติมเงินมือถือหรือบัตรสมาชิก, การซื้อบัตรกำบัลแทนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
7) ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-ELEVEN, B-QUIK, The Marvel Experience, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้  
8) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 คะแนนที่เริ่มสะสมใหม่ จะมีอายุ 2 ปีนับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทจะทำการสรุปคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปี ส่วนคะแนนคงเหลือที่สะสมก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563   
9) สามารถนำใบเสร็จมารับคะแนนสะสมและแลกรับของพรีเมี่ยมได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 ใกล้โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และโซนเมกา ฟู้ดวอล์ค (โซนใหม่) ได้ทุกวัน ตั้งเต่เวลา 10.00-22.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-105-1000 ต่อฝ่ายแคมเปญและโปรโมชั่น  
10) คะแนนสะสมหรือสินค้าพรีเมี่ยมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้  
11) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับจากการ ใช้คะแนนสะสมไปแล้ว 
12) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมไปแล้ว  
13) พนักงานและร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้   
14) ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
15) ศูนย์การค้าเมกาบางนาและคิวแอดเวอร์ไทซิ่งมีสิทธิ์นำข้อมูลของผู้ร่วมรายการไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้  
16) สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณที่มอบให้แก่สมาชิกฯ มีจำนวนจำกัด และคละแบบของแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดบริการก่อนทำการแลกรับ
17) ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข รวมถึงการยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
18) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์(ผิด/ตก)