Close X
  • ช้อปฟินกินเพลินกับบัตรเครดิตซิตี้ ที่เมกาบางนา
ช้อปฟินกินเพลินกับบัตรเครดิตซิตี้ ที่เมกาบางนา
เงื่อนไขร้านอาหารและร้านค้า: 
* เฉพาะค่าอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มไม่รวมแอลกอฮอลล์ตามเงื่อนไขแต่ละร้าน และ สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
-  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
-  ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
-  โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
-  ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วม

รายการเงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์:
-  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
-  สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
-  สมาชิกบัตรฯ สามารถลงทะเบียนพร้อมเซลล์สลิป และแลกรับบัตร Starbucks ณ ณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณใกล้ BigC Extra ชั้น 1 และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซน FoodWalk ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.
-  ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายตามที่ปรากฏบนเซลล์สลิปเท่านั้น และเซลล์สลิปที่แลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
-  ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ IKEA, HomePro, BigC Extra, Robinson, PowerBuy, The Marvel Experience, D-PREP,B-Quik, Food Court, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การค้า-ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท,และ ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 0%
-  ไม่รับใบจองสินค้า หรือ ใบมัดจำค่าสินค้า
-  จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 200 บาท/บัตรฯ/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านอาหารในศูนย์การค้า·        จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 400 บาท/บัตรฯ/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ยกเว้นร้านอาหาร
-  บัตร Starbucks ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
-  ในกรณีที่มีการยกเลิกยอดการใช้จ่าย หรือ ไม่พบยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ของท่าน
-  ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
-  ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
-  ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้