Close X
  • ช้อปสนุกรับซัมเมอร์ แลกรับเลย Mega Eco Bag
ช้อปสนุกรับซัมเมอร์ แลกรับเลย Mega Eco Bag
ช้อปที่เมกาบางนาวันนี้ นำยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมกับ Mega Smile Rewards
หากสะสมครบ 40 คะแนน  ก็แลกรับ กระเป๋าผ้า Mega Eco Bag มูลค่า 290 บาท (คละสี) จำนวน 1 ใบ/สิทธิ์ มาถือช้อปปิ้งในครั้งถัดไปแบบเกร๋ๆ กันได้เลย
แลกได้เลยตั้งแต่วันนี้ – จนกว่าของจะหมดนะคะ
*สินค้ามีจำนวนจำกัด โปรดตรวจสอบสิทธิ์กับพนักงานก่อนทำการแลกทุกครั้งนะคะ

รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards
ศูนย์การค้าเมกาบางนาเป็นผู้ให้บริการสำหรับ MEGA SMILE REWARDS ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไข  ดังนี้
1) สมาชิก Mega Smile Rewards รับ 1 คะแนนสะสมสำหรับทุกการใช้จ่าย 500 บาท จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาและร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อบันทึกคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ภายในวันที่ระบุบนใบเสร็จเท่านั้น (ใบเสร็จวันต่อวัน, ไม่สามารถจองสิทธิ์หรือทำการล่วงหน้าในการแลกของพรีเมี่ยมได้ และไม่สามารถนำใบเสร็จมาสะสมคะแนนย้อนหลังได้ทุกกรณี)
2) คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายของใบเสร็จแต่ละใบ  ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และเศษที่เกินจากทุก ๆ 500 บาท จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม
3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/คน/วัน
4) เมื่อสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้  สำหรับคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้แลกของรางวัลไปแล้วจะถูกหักออกจากระบบทันที
5) สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่นำมาใช้สิทธิ์สามารถใช้แลกรับของสมนาคุณหรือสะสมคะเเนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้
6) การคำนวณยอดเพื่อสะสมคะแนนจะคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น จะไม่นับรวมยอดจากการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อกองทุนรวม และหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, การเติมเงินมือถือหรือบัตรสมาชิก, การซื้อบัตรกำบัลแทนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ
7) ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-ELEVEN, B-QUIK, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้
8) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 คะแนนที่เริ่มสะสมใหม่ จะมีอายุ 2 ปีนับจากปีที่ซื้อสินค้า โดยบริษัทจะทำการสรุปคะแนนสะสมทุกวันสิ้นปี ส่วนคะแนนคงเหลือที่สะสมก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
9) สามารถนำใบเสร็จมารับคะแนนสะสมและแลกรับของพรีเมี่ยมได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบริการบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และเมกา ฟู้ดวอล์ค (โซนใหม่) ได้ทุกวัน ตั้งเต่เวลา 10.00-22.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-105-1000 ต่อถึงฝ่ายแคมเปญและโปรโมชั่น
10) คะแนนสะสมหรือสินค้าพรีเมี่ยมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
11) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับจากการ ใช้คะแนนสะสมไปแล้ว
12) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมไปแล้ว
13) พนักงานและร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้  
14) ศูนย์การค้าเมกาบางนาและคิวแอดเวอร์ไทซิ่งมีสิทธิ์นำข้อมูลของผู้ร่วมรายการไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้
15) สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณที่มอบให้แก่สมาชิกฯ มีจำนวนจำกัด และคละแบบแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดบริการก่อนทำการแลกรับ
16) ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข รวมถึงการยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)