Close X
  • MEGABANGNA APPLICATION ช้อปสนุก คุ้มทุกคะแนน
MEGABANGNA APPLICATION ช้อปสนุก คุ้มทุกคะแนน
6 ขั้นตอนการลงทะเบียนกับ Megabangna Application ง่ายๆ พร้อมสมัครสมาชิก Mega  Smile Rewards ได้ทันที
1. โหลดแอปพลิเคชัน Megabangna ได้ที่ http://onelink.to/n37e4g สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play
2. กดเลือกปุ่ม “No. I’m not a member // ไม่เคยเป็นสมาชิก” เพื่อทำการสมัครสมาชิกใหม่ แต่หากเคยสมัครเป็นสมาชิก Mega Smile Rewards แล้วกด “Yes, I’m a Member // เป็นสมาชิก” เพื่อกรอกเบอร์มือถือที่ได้เคยลงทะเบียนไว้พร้อมรหัสผ่านที่ได้รับจากทาง SMSหมายเหตุ : ลิ้งค์ดาวน์โหลดแอปฯ และรหัสลงทะเบียน (เฉพาะสมาชิกเดิม) จะถูกส่งให้แก่มือถือที่เคยลงทะเบียนไว้เท่านั้น ในเช้าวันที่ 15 พ.ค.62 หากไม่ได้รับข้อความสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และเมกา ฟู้ดวอล์ค
3. ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ เลือกได้สะดวก ทั้งแบบสมัครด้วยการกรอกข้อมูลปกติ หรือลงทะเบียนด้วย Facebook
4. กรอกข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมตั้งรหัสผ่าน
5. กดขอรับรหัส OTP โดยจะได้รับรหัส OTP จากทาง SMS เมื่อได้รับแล้วนำมากรอกในช่องยืนยัน OTP จำนวน 6 หลัก ให้ครบถ้วน
6. หน้าจอจะขึ้นว่า “Register Success” ถือว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ขั้นตอนการสะสมคะแนน Mega Smile Rewards
หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว สำหรับสมาชิกฯ ที่ต้องการสะสมคะแนนในครั้งแรกจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์แลกรับชองสมนาคุณ ชั้น 1 ก่อน เพื่อให้ทำการสะสมคะแนนได้ (ยืนยันตนครั้งเดียวตลอดอายุสมาชิกฯ)
1. เข้าแอปฯ เมกาบางนา กดปุ่มบัตรสมาชิก หรือ My Card
2. กดที่ภาพบัตรเพื่อแสดง QR Code
3. แสดง QR Code ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 พร้อมใบเสร็จเมื่อช้อปครบทุก 500 บาท เพื่อสะสมคะแนนได้ทันที
หมายเหตุ : สะดวกยิ่งขึ้น สมาชิกฯ ที่เคยยืนยันตนในครั้งแรกแล้วสามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ แทนการใช้ QR code ได้เช่นกัน

รายละเอียดและเงื่อนไข สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards
ศูนย์การค้าเมกาบางนาเป็นผู้ให้บริการสำหรับ MEGA SMILE REWARDS ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไข  ดังนี้
1) สมาชิก Mega Smile Rewards รับ 1 คะแนนสะสมสำหรับทุกการใช้จ่าย 500 บาท จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาและร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อบันทึกคะแนนสะสมที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ภายในวันที่ระบุบนใบเสร็จเท่านั้น (ใบเสร็จวันต่อวัน, ไม่สามารถจองสิทธิ์หรือทำการล่วงหน้าในการแลกรับสิทธิพิเศษได้ และไม่สามารถนำใบเสร็จมาสะสมคะแนนย้อนหลังได้ทุกกรณี)
2) คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายของใบเสร็จแต่ละใบ  ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และเศษที่เกินจากทุก ๆ 500 บาท จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม  
3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 100,000 บาท/คน/วัน  
4) เมื่อสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้  สำหรับคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้แลกของรางวัลไปแล้วจะถูกหักออกจากระบบทันที
5) สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่นำมาใช้สิทธิ์สามารถใช้แลกรับของสมนาคุณหรือสะสมคะเเนนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำได้
6) การคำนวณยอดเพื่อสะสมคะแนนจะคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น จะไม่นับรวมยอดจากการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อกองทุนรวม และหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, การเติมเงินมือถือหรือบัตรสมาชิก, การซื้อบัตรกำบัลแทนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ  
7) ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-ELEVEN, B-QUIK, WIZARD AUTO CARE, โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน รวมถึงร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้
8) คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากปีที่ซื้อสินค้ารายไตรมาส โดยเมกาบางนาจะทำการสรุปคะแนนและแจ้งเตือนสมาชิกภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
8.1) สะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม คะแนนจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม ใน 2 ปีถัดไป
8.2) สะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน คะแนนจะหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน ใน 2 ปีถัดไป
8.3) สะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน คะแนนจะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน ใน 2 ปีถัดไป
8.4) สะสมคะแนนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม คะแนนจะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม ใน 2 ปีถัดไป ส่วนคะแนนคงเหลือที่สะสมก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
9) สามารถนำใบเสร็จตัวจริงมาสะสมคะแนน ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณชั้น 1 ณ จุดบริการทั้ง 3 จุด ได้แก่ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และเมกา ฟู้ดวอล์ค ทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. และเฉพาะจุดบริการเมกา สมาร์ท คิดส์ เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 22.00 น. 
10) คะแนนสะสมหรือสินค้าพรีเมี่ยมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้  
11) การใช้คะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์  สมาชิกจะต้องใช้คะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์ผ่านโปรแกรมสะสมคะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส โดยแสดงหน้าคูปองซึ่งปรากฎบนแอปพลิเคชัน เมกาบางนาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ใกล้บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, จุดเมกา ฟู้ดวอล์ค และ เมกา สมาร์ท คิดส์ เฉพาะวัน เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 22.00 น.  หรือร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายหน้าจอเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถที่จะโอนหรือใช้โดยบุคคลอื่นได้ หากบริษัทฯ พบว่าสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิก หรือปฏิเสธการรับสิทธิประโยชน์ได้ทันที 
12) เมื่อใช้คะแนนแลกรับสิทธิประโยชน์แล้ว สมาชิกไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเป็นคะแนน และ/หรือเงินสดได้ ยกเว้นกรณีอันเกิดจากการกระทำอันเป็นการผิดพลาดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สุด
13) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอแลกคะแนนสะสมไปแล้ว  
14) พนักงานและร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 
15) ศูนย์การค้าเมกาบางนาสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลของสมาชิกฯ ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาด หรือวิจัยการตลาด และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกฯ
16) สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณที่มอบให้แก่สมาชิกฯ มีจำนวนจำกัด และคละแบบแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดบริการก่อนทำการแลกรับ
17) ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข รวมถึงการยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
18) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)