Close X
  • ช้อปฟิน กินเพลิน กับบัตรเครดิตซิตี้ ที่เมกาบางนา
ช้อปฟิน กินเพลิน กับบัตรเครดิตซิตี้ ที่เมกาบางนา
ช้อปฟิน กินเพลิน กับบัตรเครดิตซิตี้ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย ในช่วงเทศกาล Mid Year Sales ที่เมกาบางนา
· ลุ้นรับรถยนต์ Mazda2 และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 820,000 บาท 
· รับ 6 สิทธิ์ เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ซิตี้ ที่บูธซิตี้ ลานโปรโมชั่น ชั้น1,หน้าร้าน Miniso, หน้าร้าน AIIZ, หน้า IKEA และ ซิตี้ สาขาเมกาบางนา ชั้น1 โซนธนาคารตรงข้าม Fitness First
· รับ 2 สิทธิ์ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท ภายในศูนย์การค้า

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เมกาบางนา รับบัตรกำนัลมูลค่าสูงสุด 38,000 บาท
ต่อที่ 1 : รับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด 65% ที่ร้านค้าและร้านอาหารกว่า 71 แห่งที่ร่วมรายการ
ต่อที่ 2 : รับบัตร Starbucks 100 บาท เพียงทานอาหารตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
• จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน  
รับบัตร Starbucks 200 บาท เพียงช้อปตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 400 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน 
พิเศษ สำหรับ 4 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลที่พัก 3 วัน 2 คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่ Phi Phi Island Village Beach Resort มูลค่า 36,800 บาท
ตั้งแต่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค: 
• รูปภาพของรางวัลในสื่อโฆษณา เป็นเพียงภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
• ระยะเวลาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิงโชค ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2562 (สิ้นสุด 22.00 น.) 
• เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณของเมกาบางนาอยู่บริเวณ BigC Extra ชั้น 1 และ โซน MEGA FOODWALK ชั้น 1  เปิดทำการ 10.00 น. – 22.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ 02-105-1000 (วันจันทร์ –วันศุกร์  10.00 น. – 18.00 น.)
• สำหรับผู้ร่วมรายการที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้, บัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต หรือสินเชื่อบุคคลซิตี้ ณ บูธรับสมัครบัตรเครดิตซิตี้ ภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาหรือซิตี้สาขาเมกาบางนา รับสิทธิ์ชิงโชค 6 สิทธิ์ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ร่วมรายการสมัคร โดยผู้ร่วมรายการต้องนำคูปองชิงโชคที่ได้รับไปลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ
• สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากร้านอาหารและร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบทุกๆ 500 บาท (ยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลด)  / ใบเสร็จ / ร้านค้า รับสิทธิ์ชิงโชค 2 สิทธิ์ โดยสามารถรวบรวมใบเสร็จได้ โดยสมาชิกบัตรต้องนำเซลส์สลิปไปลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ
• จำกัดการรับสิทธิ์ชิงโชคสูงสุด 200 สิทธิ์ /ท่าน/วัน
• ผู้ร่วมรายการสามารถตรวจสอบยอดสิทธิ์ชิงโชคได้ที่https://megabangna.buzzebees.com/luckydraw
• เซลส์สลิปที่ใช้ในการแลกรับบัตรกำนัลแล้วไม่สามารถนำมาแลกรับได้อีก
• ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ IKEA, HomePro, BigC Extra, Robinson, PowerBuy, D-PREP, B-Quik, Food Court, Wizard Auto Care, 7-ELEVEN, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท, และ ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 0% 
• ไม่รับใบจองสินค้า หรือ ใบมัดจำค่าสินค้า
• พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้สงวนสิทธิ์เฉพาะการลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ปรากฏบนเซลส์สลิปเท่านั้น
• กรณีการตรวจสอบและพบว่ามีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น อีเมลที่ไม่มีอยู่จริง หรือมีการทุจริต เมกาบางนาจะถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี
• ทำการจับรางวัลโดยบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ที่อยู่ 38 , 38/1-3, 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ในวันที่ 9 ส.ค 62 ณ สำนักงานเมกาบางนา และประกาศรางวัลวันที่ 16 ส.ค 62 ผ่านทาง www.mega-bangna.comและwww.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter
• หากผู้ได้รับรางวัลไม่เดินทางมารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
• รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น  5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น  820,000 บาท
• สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 ท่าน โดยพิจารณาจากรางวัลที่ได้รับมูลค่าสูงที่สุด
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการรับรางวัล 
• ผู้ได้รับรางวัลจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงด้วย)
• เมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกรายได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
• เมกาบางนาขอเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากระบบและหากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นแถมพก หรือรางวัลในการเสี่ยงโชคเลขที่ 3/2562 ออกให้ ณ อำเภอบางพลี วันที่ 23 พ.ค. 2562 

เงื่อนไขร้านอาหารและร้านค้า

• เฉพาะค่าอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มไม่รวมแอลกอฮอลล์ตามเงื่อนไขแต่ละร้าน และ สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น 
• เงื่อนไขสิทธิพิเศษและส่วนลดเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน 
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ  

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล:
• จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 200 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านอาหารในศูนย์การค้า 
• จำกัดการรับบัตร Starbucks สูงสุด 400 บาท/หมายเลขบัตร/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ยกเว้นร้านอาหาร 
• จำกัดการรับบัตรกำนัลที่พักสูงสุด 1 ใบ /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) /ตลอดรายการ สำหรับ 4 ท่านแรกที่รวบรวมเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่เมกา บางนา ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน 
• เงื่อนไขบัตรกำนัลที่พักให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด สงวนสิทธิ์การใช้บัตรกำนัลที่พักภายในวันที่ 31 ต.ค. 62 
• บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
• เซลส์สลิปที่ใช้ในการแลกรับบัตรกำนัลแล้วไม่สามารถนำมาแลกรับได้อีก
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 
• สมาชิกบัตรฯ สามารถลงทะเบียนพร้อมเซลส์สลิป และแลกรับบัตรกำนัล ณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณใกล้ BigC Extra ชั้น 1 และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซน MEGA FOODWALK และซิตี้ สาขาเมกาบางนา ชั้น1 โซนธนาคารตรงข้าม Fitness First ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะการลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่ปรากฏบนเซลส์สลิปเท่านั้น 
• ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ IKEA, HomePro, BigC Extra, Robinson, PowerBuy, D-PREP, B-Quik, Food Court, Wizard Auto Care, 7-ELEVEN, การซื้อบัตรกำนัล หรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การค้า-ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, การทำธุรกรรมทางการเงิน/ประกันทุกประเภท, และ ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite 0% 
• ไม่รับใบจองสินค้า หรือ ใบมัดจำค่าสินค้า 
• ในกรณีที่มีการยกเลิกยอดการใช้จ่าย หรือไม่พบยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินตามมูลค่าของบัตรกำนัลที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ของท่าน
• เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน 
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ TCBK1