Close X
  • Megawish 2019
Megawish 2019
เงื่อนไขการร่วมรายการ “MEGA Wish 2019”
1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์การร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น โดยการลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ รหัสไปรษณีย์ หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เช่น อีเมลที่ไม่มีอยู่จริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เมกาบางนาแอปพลิเคชั่น หรือ หากท่านเคยลงทะเบียนเพื่อร่วมชิงโชคที่เมกาบางนาตั้งแต่แคมเปญ “Mega Wish 2018” หรือ รายการอื่นๆหลังจากนั้นแล้ว สามารถร่วมรายการได้เลย 
2. ในการลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ 1 ท่าน สามารถใช้ 1 หมายเลขโทรศัพท์เพื่อเข้าร่วมชิงโชคเท่านั้น 
3. สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมชิงโชค มีรายละเอียดดังนี้
3.1 เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
3.1.1 ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ชิงโชคในครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณเพื่อรับสิทธิ์ชิงโชคในครั้งต่อไป ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิ์ลุ้นชิงโชคได้ที่ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณบริเวณชั้น 1 จุดบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าหรือบริเวณเมกาฟู๊ดวอร์คตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่หมายเลข 02-105-1000 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.)

3.1.2 เมื่อซื้อสินค้า หรือใช้บริการ จำนวนสุทธิหลังหักส่วนลด ณ ร้านที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเมกาบางนา ทุกๆ 500 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ (สามารถรวมใบเสร็จรับเงินได้เฉพาะการชำระด้วยเงินสด และบัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ) จำกัดสูงสุด 200 สิทธิ์ / วัน / คน   

3.1.3 ระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2562 สำหรับ ลูกค้าชำระค่าสินค้า หรือใช้บริการผ่านบัตรเครดิต SCB เมื่อซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดทุกๆ 500 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 2 สิทธิ์ (สามารถรวมใบเสร็จได้เฉพาะใบเสร็จที่มีรูปแบบเดียวกัน เช่น ใบเสร็จที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB ทั้งหมดสามารถรวมกันได้) จำกัดสูงสุด 200 สิทธิ์ / วัน / คน
3.1.4 ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562 สำหรับ ลูกค้าชำระค่าสินค้า หรือใช้บริการผ่านบัตรเครดิต Citibank เมื่อซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดทุกๆ 500 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 2 สิทธิ์ (สามารถรวมใบเสร็จได้เฉพาะใบเสร็จที่มีรูปแบบเดียวกัน เช่น ใบเสร็จที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citibank ทั้งหมดสามารถรวมกันได้) จำกัดสูงสุด 200 สิทธิ์ / วัน / คน
3.1.5 ลูกค้าสามารถรวมใบเสร็จในการรับสิทธิ์ชิงโชคได้เฉพาะกรณีดังนี้ 1) ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการโดยเงินสด หรือบัตรเครดิตอื่นๆ ที่ไม่ร่วมรายการ สามารถรวมใบเสร็จเพื่อคำนวณสิทธิ์ที่ได้รับในการชิงโชคในครั้งเดียวกันได้ โดยจะได้รับสิทธิ์ชิงโชค x 1  2) ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการโดยโดยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สามารถรวมใบเสร็จเพื่อคำนวณสิทธิ์ที่ได้รับในการชิงโชคในครั้งเดียวกันได้ โดยจะได้รับสิทธิ์ชิงโชคสองเท่า หมายเหตุ : ในการให้สิทธิ์ข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิ์แต่ละครั้งตามเงื่อนไขในแต่ละข้อ และไม่สามารถนำใบเสร็จในแต่ละเงื่อนไขมารวมกันได้
3.1.6 การคำนวณยอดซื้อเพื่อรับสิทธิ์ชิงโชค จะคำนวณจากยอดชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด, บัตรกำนัลแทนเงินสด, บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเท่านั้น จะไม่นับรวมยอดจากการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค, การซื้อกองทุนรวม และหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, การเติมเงินมือถือหรือบัตรสมาชิก, การซื้อบัตรกำนัลแทนเงินสด และค่าธรรมเนียมต่างๆ
3.1.7 ใบเสร็จที่นำมาร่วมรับสิทธิ์ชิงโชค จะต้องมียอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
3.1.8 ขอสงวนสิทธิ์ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-ELEVEN,B-Quik,Wizard Auto Care,โรงเรียนประถมศึกษานานาชาติดิษยะศริน และ ร้านค้าที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
3.1.9  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ ของการชิงโชค หรือรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีผิดพลาดจากระบบ และหากมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

3.1.10 ระยะเวลาการรับสิทธิ์ชิงโชค 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 (สิ้นสุดการรับสิทธิ์ชิงโชค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 น.) 

3.1.11 ผู้ร่วมรายการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว

3.1.12  รูปภาพของรางวัลในสื่อโฆษณา เป็นเพียงภาพจำลองเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้น

3.1.13  ไม่สามารถนำใบเสร็จมารับสิทธิ์ชิงโชคข้ามวันได้ (ใบเสร็จวันต่อวัน)
3.1.14 พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
3.1.15 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกได้รับจากการใช้คะแนนสะสมไปแล้ว 
3.2 รายละเอียดของรางวัล  รวมของรางวัลตลอดรายการทั้งสิ้น 12 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น  2,060,000 บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) 
3.2.1 รางวัลที่ 1 รถยนต์ Honda Accord รุ่น 1.5 Turbo EL สีบรอนซ์เงิน มูลค่า 1,475,000 บาท จำนวน 1 รางวัล             
3.2.2 รางวัลที่ 2 แพคเกจทัวร์ยุโรป (The Journey of Chamonix Surprise! 8 Days) 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 240,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
3.2.3 รางวัลที่ 3 Fitness First 1 Year Platinum Membership มูลค่ารางวัลละ 36,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 180,000 บาท             
3.2.4 รางวัลที่ 4 โปรแกรมการรักษารูปร่าง Exclusive Beauty Only At SparSha และ Treatment  Signature Whitening มูลค่ารางวัลละ 33,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 165,000 บาท 
3.3 เงื่อนไขของรางวัล
3.3.1 ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
3.3.2 สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 ท่าน โดยพิจารณาจากรางวัลที่ได้รับมูลค่าสูงที่สุด
3.3.3 ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการรับรางวัล 
3.3.4 รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3.3.5 ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นแพคเก็จท่องเที่ยวต้องเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น หากไม่สามารถเดินทางตามวันและเวลาที่ระบุไว้ได้ถือว่าสละสิทธิ์
3.3.6 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆอันจะเกิดขึ้น นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยวตามที่บริษัทกำหนด เช่น ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรมที่ได้ระบุไว้

3.3.7  หากหนังสือเดินทางหรือวีซ่าของผู้โชคดีไม่พร้อมสำหรับจะเดินทาง หรือดำเนินการเรื่องวีซ่าเข้าประเทศไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.3.8 ผู้ได้รับรางวัลจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงด้วย)
3.3.9 หากผู้ได้รับรางวัลไม่เดินทางมารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
3.3.10 การตัดสินของทางบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
3.3.11 หากตรวจสอบได้ว่าผู้ได้รับรางวัลมีการกระทำอันเป็นการทุจริต บริษัทจะถือว่าเป็นรางวัลที่ได้รับนั้นเป็นโมฆะทุกกรณี
3.3.12 บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
3.3.13 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000 (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.)3.3.14 ตรวจสอบยอดสิทธิ์ชิงโชคได้ที่ https://megabangna.buzzebees.com/luckydraw
3.4 เงื่อนไขการจับรางวัล ทำการจับรางวัลโดยบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ที่อยู่ 38 , 38/1-3, 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 ในวันที่ 15 ม.ค 62 ณ สำนักงานเมกาบางนา และประกาศรางวัลวันที่ 22 ม.ค 62 ผ่านทาง www.mega-bangna.com และ Facebook : MegabangnaShoppingcenter 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม รายการ “MEGA Wish 2019” ”ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการร่วมรายการ ท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนโดยใส่ข้อมูลตามจริงและตกลงยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัท หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆอาจะใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และ การพัฒนาโปรแกรม รวมถึงวัตถุประสงค์ใดๆตามที่บริษัทเห็นสมควร