Close X
  • Mega Sport Arena
Mega Sport Arena
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
         
สมัครและจองรอบเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อท้าทายสนาม MEGA BRAVE WARRIOR
ตั้งแต่วันนี้ -ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. MEGA BRAVE CHALLENGE 
รอบกิจกรรมสำหรับ Challenger หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดลองสนาม MEGA BRAVE WARRIOR
เพื่อร่วมสนุกและทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย หากทำเวลาได้น้อยกว่าที่ทีมงานกำหนดไว้สามารถรับของรางวัลพิเศษได้ทันที
           
• เปิดสนาม ให้ทดสอบฝีมือ ตลอด 4 วัน
           
• วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วันละ 5 รอบ
           
• วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วันละ 2 รอบ

2. MEGA BRAVE TOURNAMENT            
รอบกิจกรรมสำหรับ Warrior หรือบุคคลที่ชื่นชอบความท้าทาย ต้องการเอาชนะเวลา ชนะใจตนเอง และต้องการเข้าร่วมบนสนามแข่งขันเพื่อชิงรางวัล             
• เปิดสนามแข่งขันแบบ Tournament เฉพาะวันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 วันละ 2 รอบ รอบละ 25 คน            
• ผู้แข่งขันที่ทำเวลาได้น้อยที่สุด 2 ท่านต่อรอบเป็นผู้ชนะในรอบนั้น  และต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกัน
• เฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเพื่อเข้าร่วมในรองชิงชนะเลิศของวัน เวลา 19.00 -20.00 น.

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติสำหรับการสมัคร            
1. ผู้สมัคร ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป            
2. ในวันเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สมัครต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และยิมยอมให้สำเนาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน และต้องมาก่อนเวลาเริ่มกิจกรรม 1 ชั่วโมง            
3. ผู้สมัคร ต้องลงนามบนเอกสารยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ณ วันที่ร่วมกิจกรรม            
4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ลงนามบนเอกสารยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแทน และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดด่านที่เข้าเล่น
5. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสมัคร หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกฎต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
- ในรูปแบบการแข่งขัน Mega Brave Tournament ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันและของรางวัล หากผู้เข้าแข่งขันมีจำนวนไม่ถึง 10 ท่าน
- ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนรอบเวลาตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000

Facebook : www.facebook.com/megabangnashoppingcenter
Instagram : megabangna_th