Close X
  • TMB So GooOD
TMB So GooOD

TMB So GooOD

ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 60 

• เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา (เฉพาะร้านค้า และสินค้าที่เข้าร่วมรายการ) ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท ณ จุดแลกรับของสมนาคุณชั้น 1 (จำกัดการรับบัตรกำนัลสูงสุด 400 บาท/ บัตร/ เดือน รวมสูงสุด 800 บาท/ บัตรตลอดรายการ)เงื่อนไขโปรโมชั่น
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น-จำกัดสิทธิ์เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ Ikea, HomePro, Big C และ Robinson
• เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 200 บาท ณ จุดแลกรับของสมนาคุณชั้น 1 จำกัดการรับบัตรกำนัล  สูงสุด 400 บาท/บัตร/ เดือน รวมสูงสุด 800 บาท/ บัตรตลอดรายการ
• จำกัดสิทธิ์เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ-รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้-ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558เงื่อนไข TMB So GooOD
• สอบถามเพิ่มเติมโทร.1558หรือสามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com/tmb-sogoood