Close X
  • ฉลองครบรอบ 50 ปี Jansport  เก่าแลกใหม่
ฉลองครบรอบ 50 ปี Jansport เก่าแลกใหม่
ฉลองครบรอบ 50 ปี Jansport | 'เก่าแลกใหม่' วันนี้ - 28 ก.พ.60
รับส่วนลด 50% ในการซื้อใบใหม่ได้ที่ร้านค้าชั้นนำใน #เมกาบางนา ดังนี้
- ร้าน The Travel Store ชั้น 1 Tel : 02-105-1659
- ร้าน Jansport ชั้น 2 Tel : 02-105-1955
*กระเป๋าที่นำมาแลกทาง Jansport จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะคะ*

เงื่อนไขการแลก :
1. ไม่จำกัดยี่ห้อ รูปแบบ และแบรนด์กระเป๋าใบเก่าที่จะนำมาแลก
2. สภาพกระเป๋าใบเก่าที่นำมาแลก ยังต้องสามารถใช้งานได้
3. ไม่จำกัดรุ่นการซื้อใดใดทั้งสิ้น