Close X
  • Hokkaido Chocolate Custard ลุ้นรับ iPhone7 ฟรี
Hokkaido Chocolate Custard ลุ้นรับ iPhone7 ฟรี
ลุ้นจริง จับจริง แจกจริง กับรางวัลใหญ่ “iPhone7” เพียงซื้อ  “Hokkaido Chocolate Custard" ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป
ที่ร้าน Croissant Taiyaki ชั้น 1 เมกาบางนา
และนำใบเสร็จเขียนชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หย่อนลงในกล่องหน้าร้าน
แค่นี้ก็ลุ้นรับรางวัลใหญ่ จาก Croissant Taiyaki ไปอย่างง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2560 นะคะ

เงื่อนไข:
1. ซื้อ “Hokkaido Chocolate Custard" ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปและมีใบเสร็จในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
2. นำใบเสร็จที่มียอดซื้อ“Hokkaido Chocolate Custard" ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป เขียนชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับ
มาหย่อนกล่องหรืออุปกรณ์ที่ร้านครัวซองต์ ไทยากิกำหนด ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2560
3. จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 22 เมษายน 2560
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 25 เมษายน 2560 ทาง Facebook / Instagram / Twitter ของ Croissant Taiyaki
5. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท สแพลนดิด จำกัด ภายใน 30 วันหลังได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
หากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่มาภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์
6. คำตัดสินของทางครัวซองต์  ไทยากิ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้าน Croissant Taiyaki ชั้น 1 โซนบิ๊กซีนะคะ