Close X
  • Mega Smile Rewards
Mega Smile Rewards
Mega Smile Rewards ส่งต่อความสุขปลายปีกับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Tsum Tsum ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกได้แลกรับได้หลายรายการ อาทิเช่น

50 คะแนน แลกรับร่มพับขนาด 19” มูลค่า 199 บาท

150 คะแนน  แลกรับหมอนผ้าห่มขนาด 12”x12” เมื่อกางออกขนาด 35”x60” 
                    หรือ แลกรับหมอนตุ๊กตาขนาด 6”x15” 

200 คะแนน  แลกรับกระเป๋าสะพายข้าง

350 คะแนน  แลกรับกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 42x32x19 cm.

500 คะแนน  แลกรับชุดเครื่องนอนขนาด 6 ฟุต (ผ้านวม+ผ้าปู+ปลอกหมอน) 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-105-1000 หรืออีเมล contactus@mega-bangna.com

ข้อกำหนด และเงื่อนไขศูนย์การค้าเมกาบางนา เป็นผู้ให้บริการสำหรับ MEGA SMILE REWARDS ขอแจ้งสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไข ดังนี้ 
1. สมาชิก Mega Smile Rewards รับ 1 คะแนนสะสมสำหรับทุกการใช้จ่าย 500 บาท จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนาและร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการตาม เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดโดยสมาชิกต้องแสดงใบเสร็จเพื่อบันทึกคะแนนสะสม ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ฝั่งบิ้กซี เอ็กซ์ตร้า และเมกา ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ภายในวันที่ระบุบนใบเสร็จเท่านั้น (ใบเสร็จวันต่อวัน)

2. คะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายของใบเสร็จแต่ละใบ  ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้ และเศษที่เกินจากทุก ๆ 500 บาท จะไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสม

3. เมื่อสะสมคะแนนครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สมาชิกมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัลตามที่กำหนดสำหรับคะแนนสะสมที่
สมาชิกใช้แลกของรางวัลไปแล้วจะถูกหักออกจากระบบทันที

4. ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ทำการใช้สิทธิ์แลกไปแล้วได้

5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร และประกันภัย, การเติมเงินต่างๆ, ซื้อและเติมเงินบัตรสมาชิก,
ซื้อบัตรของขวัญ, ค่ามัดจำ, ค่าจ้างทำของ และการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

6. ระยะเวลาสะสมคะแนนตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

7. พนักงานเมกาบางนาและร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

8. ศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ สิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ
รวมถึงการยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

9. ศูนย์การค้าเมกาบางนาและคิวแอดเวอร์ไทซิ่ง มีสิทธิ์นำข้อมูลของผู้ร่วมรายการไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ 

10. สิทธิประโยชน์ที่มอบให้แก่สมาชิกจะมีจำนวนจำกัดแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดบริการ  

11.  ศูนย์การค้าเมกาบางนาจะไม่รับผิดชอบในกรณีความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ หรือความเสียหายที่เกิดจากโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น