Close X
  • แลกแต้ม แจกความน่ารักกับ ดิสนีย์ ซูม ซูม
แลกแต้ม แจกความน่ารักกับ ดิสนีย์ ซูม ซูม
Mega Smile Rewards แลกแต้ม แจกความน่ารักกับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Tsum Tsum ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกได้แลกรับได้หลายรายการ อาทิ

-  50   คะแนน  แลกรับร่มขนาด 19” มูลค่า 199 บาท
- 150 คะแนน  แลกรับหมอนผ้าห่มขนาด 12”x12” เมื่อกางออกขนาด 35”x60” มูลค่า 690 บาท
                            แลก
รับหมอนตุ๊กตาขนาด 6”x15” มูลค่า 525 บาท

- 200 คะแนน  แลกรับกระเป๋าสะพาย มูลค่า 850 บาท
- 350 คะแนน  แลกรับกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 42x32x19 cm. มูลค่า 1,900 บาท
- 500 คะแนน  แลกรับชุดเครื่องนอนขนาด 6 ฟุต (ผ้านาม+ผ้าปู+ปลอกหมอน) มูลค่า 2,900 บาท