Close X
  • ช้อปสนุกสุดคุ้ม ลุ้นรางวัลมากมาย กับ The Mega Marvellous Moment 1-31 พฤษภาคม 2561
ช้อปสนุกสุดคุ้ม ลุ้นรางวัลมากมาย กับ The Mega Marvellous Moment 1-31 พฤษภาคม 2561
THE MEGA MARVELLOUS MOMENT

เมกาบางนาชวนร่วมฉลองครบรอบ 6 ปี กับโปรโมชั่นมากมาย พร้อมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท ง่ายๆ เพียง
1. ลูกค้าทั่วไปช้อปครบทุก 500 บาท รับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค 1 สิทธิ์
2. สมาชิก Mega Smile Rewards ช้อปครบทุก 500 บาท รับ 2 สิทธิ์
3. คะแนน Mega Smile Rewards ทุก 1 คะแนน แลกรับคูปองชิงโชคได้ 1 สิทธิ์
4. ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ช้อปครบทุก 500 บาท รับสิทธิ์ชิงโชค 2 สิทธิ์

ของรางวัลรวม 22 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 936,950 บาท มีดังนี้
รางวัลที่ 1
• ทริปตามล่าแสงเหนือที่รัสเซีย 6 วัน 4 คืน ( 2 ที่นั่ง ) มูลค่า 280,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2
• บัตรกำนัลเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่ IKEA สาขาเมกาบางนา มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลอื่นๆ
1. Samsung Smart TV 55"UHD Curved MU6300 Series 6      มูลค่า 38,490 บาท จำนวน 5 รางวัล
2. หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Irobot Roomba ® 890                                      มูลค่า 29,900 บาท  จำนวน 3 รางวัล
3. เครื่องฟอกพัดลมไร้ใบทรงสูง DYSON รุ่น TP03PH                  มูลค่า  28,900 บาท  จำนวน 3 รางวัล
4. เครื่องดูดฝุ่น DYSON รุ่นV8                                                    มูลค่า  28,900  บาท  จำนวน 3 รางวัล
5. เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า รุ่น FC1207N5W                                มูลค่า  18,900  บาท  จำนวน 3 รางวัล
6. Soundbar Harman Kardon รุ่น SB20 Advanced Soundbar with Bluetooth and powered wireless subwoofer  มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 3 รางวัล

ระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1 -31 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไขการร่วมรายการ “‘Mega Marvellous Moment” 
• ผู้ร่วมรายการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา ครบทุกๆ 500 บาท/ใบเสร็จ/วัน นำใบเสร็จมาลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ชั้น 1 จุดบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า และจุดเมกา ฟู้ดวอล์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. เพื่อขอรับคูปองชิงรางวัล “‘Mega Marvellous Moment” จำนวน 1 ใบ, พิเศษ! สมาชิก MEGA SMILE REWARDS และผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีฯ รับสิทธิ์ 2 เท่าในเดือนพฤษภาคม 2561
• สงวนสิทธิ์การรับคูปองชิงรางวัลสูงสุด 100 ใบ/ใบเสร็จ/คน/วัน
• ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการสะสมคะแนนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและประกันภัย, การเติมเงินและบัตรสมาชิก, ซื้อบัตรของขวัญ, ค่ามัดจำ, ค่าจ้างทำของ, ค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา, ค่าสมัครสมาชิก, การชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
• ผู้ร่วมรายการต้องเขียนชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วส่งที่กล่องรับคูปองชิงโชค “‘Mega Marvellous Moment” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จนถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เลขที่ 38,38/1-3,39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อถึงเวลากำหนดการในการจับรางวัล เจ้าหน้าที่จะเชิญกรรมการผู้ตัดสินหรือแขกผู้มีเกียรติทำการจับรางวัล จากคูปองที่อยู่ในกล่อง เรียงตามรางวัลจากรางวัลสุดท้ายไปถึงรางวัลที่ 1 โดยกรรมการจะอ่านรายชื่อผู้โชคดีและรางวัลที่ได้รับ เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทริปล่าแสงเหนือแพ็คเกจตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-รัสเซีย สำหรับ 2 ท่าน รวมที่พัก 6 วัน 4 คืน พร้อมอาหาร กำหนดเดินทางในเดือนธันวาคม 2561 นอกจากนี้จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากไม่สามารถเดินทางได้ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทันที
• กำหนดจับรางวัล “‘Mega Marvellous Moment”  ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน  2561  เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง MEGA FASHION ภายในสำนักงานศูนย์การค้าเมกาบางนา  โดยติดประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 8 มิถุนายน  2561 ไว้บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 และ www.mega-bangna.com และ www.facebook.com/MegabangnaShoppingcenter    หากผู้โชคดีไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศถือว่าสละสิทธิ์
• ของรางวัลชิงโชครายการ “‘Mega Marvellous Moment” รวมทั้งสิ้น 22 รางวัล มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 936,950  บาท  (เก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) •ผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดจากการรับรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนโดยที่ยังไม่หมดอายุและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนโดยยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย)
• บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด, ศูนย์การค้าเมกาบางนา และธนาคารกรุงศรี มีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด, ศูนย์การค้าเมกาบางนา และธนาคารกรุงศรี ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการชิงโชคนี้ใช้ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล และผู้ร่วมรายการได้ตามที่เห็นสมควร
• พนักงานของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และพนักงานร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าเมกาบางนา และบริษัทตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
• บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือว่าผู้ร่วมรายการทุกรายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขนี้แล้วทุกประการ
• บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การพิจารณาของบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นที่สุด • คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และศูนย์การค้าเมกาบางนาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด •สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-105-1000 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.)