Close X
  • ช้อปฟิน กินเพลิน คุ้มเกินที่เมกาบางนา
ช้อปฟิน กินเพลิน คุ้มเกินที่เมกาบางนา
Citi Exclusive Credit Card  ช้อปฟิน กินเพลิน คุ้มเกินที่เมกาบางนา

ระยะเวลาโปรโมชั่น  : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในศูนย์การค้าเมกาบางนา เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อร่วมรายการบริเวณเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 โปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกบัตรฯซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ วีซ่า
ต่อที่ 1:
รับส่วนลด และ สิทธิพิเศษจากร้านอาหาร และ ร้านค้าชั้นนำ
ต่อที่ 2:
- กินครบทุก 2,000 บาท ต่อเซลล์สลิป รับฟรี รับบัตรกำนัล
Starbucks  100 บาท (จำกัดรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 200 บาท/บัตรฯ/เดือน)
- ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับฟรี รับฟรี รับบัตรกำนัล
Starbucks  400 (จำกัดการรับบัตรกำนัล Starbucks สูงสุด 400 บาท/บัตรฯ/เดือน)
*ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
** สามารถนำเซลล์สลิป พร้อมแสดงบัตรฯซิตี้มาแลกรับของพรีเมี่ยม ณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณใกล้
BigC Extra และ ชั้น 1 โซน FoodWalk ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. เท่านั้น **

 เงื่อนไข
-สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำนัล เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรฯซิตี้ ที่ออกในประเทศไทย ที่ร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าเมกาบางนา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561 ที่มาลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณใกล้
BigC Extra ชั้น 1 และเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซน FoodWalk ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. เท่านั้น
-สามารถนำเซลล์สลิปพร้อมแสดงบัตรฯซิตี้ มาแลกรับบัตรกำนัลฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับของพรีเมี่ยม เฉพาะหมายเลขบัตรฯ ที่ทำการลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณตามที่ระบุ ภายในวันที่มียอดจ่ายในหมวดร้านอาหาร/ ซื้อสินค้า และต้องระบุข้อมูลชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ
-จำกัดการรับบัตร
Starbucks สูงสุด 200 บาท/บัตรฯ/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านอาหารในศูนย์การค้า
-จำกัดการรับบัตรกำนัล
Starbucks สูงสุด 400 บาท/บัตรฯ/เดือน สำหรับสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าภายในศูนย์การค้า ยกเว้นร้านอาหาร
-ยกเว้นการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่
IKEA, HomePro, BigC, Robinson ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร  ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ในทุกศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ และยอดใช้จ่ายจากรายการแบ่งชำระรายเดือน Citi PayLite 0%
-
บัตร Starbucks ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
-ในกรณีที่มีการยกเลิกยอดการใช้จ่าย หรือ ไม่พบยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับผ่านบัญชี บัตรเครดิตซิตี้ของท่าน
-ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาตรวจสอบโดยตรงกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้