Close X
  • ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อรายการ Mega Shopaholic 2018
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม Mega Shopaholic 2018 จากทาง Online ในรอบ อาเล็ก ธีรเดช และดีเจนุ้ย ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ท่าน  

1. Bonsom Bonizan 
2. Bënjamas Panphöö

*ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์การรับรางวัลทาง Inbox ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.00 น. หากเกินกว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์  
**ในการยืนยันสิทธิ์รบกวนแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชีเฟสบุคที่ใช้ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการแจ้งรับสิทธิ์และยืนยันตน คือ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ) อีเมล์ และรหัสบัตรประจำตัวประชาชน รบกวนแจ้งทาง Inbox ของ Facebook Fanpage เมกาบางนา เท่านั้นนะคะ  
***เมกาบางนาจะประสานงานต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับแอดมินนะคะ 
****สำหรับการร่วมกิจกรรมหากมีข้อโต้แย้งอื่นใดถือว่าการตัดสินของเมกาบางนาเป็นอันสิ้นสุด 
***** ไม่สามารถจองสิทธิ์ หรือโอนเปลี่ยนสิทธิ์ได้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี


รายชื่อผู้โชคดีช้อปฟรีกับดาราสุดฮอต รอบวันที่ 14 ก.ค. 61

เอกพงษ์ ภูธนชัย
นัฐนันท์ พงษ์เจริญ
ธนศักดิ์ สุทธิสุนทร
ศรัณยา ศรมยุรา
ธัญญธร ช้างนะ
ธนิธร ธนีวุฒิอัชพร กรีธาดำรงเดช
เกศวดี คุณานุคุณ
วรวุฒิ สิทธิธนาสุทธิ์
ภัสสนาธินทร์ จันทร์ศรีวงษ์
กาญจนา แซ่ลิ้ม
กานต์พิชชา จิตบรรจงพร
อภิยุทธ ปัญญาพยัตจาติ
จิราภาณ์ เวชธรรม
ปิยนุช สกุลพุทธิไพบูลย์
ศุภมาส ตนุพันธี
ภัคพล วรรณโชติ
ชุณารี นิพนธ์รัตนา
ช่อทิพย์ พัฒนวงศ์ยทนยง
พัชราภรรณ์ ชบาศรี
เกษม อยู่สุข
วรสิทธิ์ เรืองอุตมานันท์
ตนุพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล
สมนึก มีชัยยศตระกูล
ภวัต ผ่องศรีเพชร
ศันสนีย์ ภาคบุบผา
จูลี่ ตันตะชา
มลฤดี โกวิทย์วรวุฒิ
ฐิตาภา เรือนเพ็ชร
วิจิตรา เอกเสน
พสธุร บุญเอิน
ลฎาภา ภูริธวัช
พรวลัย เพชรานนท์
รัตนาภรณ์ นนทะโคตร
ศุภกร ณิชาลภัส
จารุนันท์ ภาคภูมิสัน
ชวลิต ชินศิริโชคชัย
มานิตา ใจกล้า
จิรัฏฐ์ รัตนพิศาลกุล
พิมพ์รัมภา โต๊ะวิเศษกุล
ปนัดด รุ่งเรืองรัตนกุล
ภวริศา เจริญกนกพัขร
เต็มศิริ ภรรพาดิพงศ์
ทฤฒมน ปัญญาบวรภัค
จารุภา วัฒน์ประกายรัตน์
ขูชาติ นานาศรีรัตน์
อุษาพร เลศวิกูล
วิพากย์ ขนิษฐบุตร
เมทิกา จรลวงด์
เกษมณี มีสุขสบาย

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2M6ONLm