CONNECT WITH US
12.07.64 - 18.07.64

ข้อปฎิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศจากทางภาครัฐ

ศูนย์การค้าปรับเวลาการให้บริการเป็นเวลา 10.00 – 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ร้านค้าที่เปิดให้บริการ
1. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (สั่งกลับบ้านและเดลิเวอรี่)
2. ซุปเปอร์มาร์เก็ต
3. ร้านขายยา
4. ธนาคาร
5. ศูนย์บริการมือถือ
6. ร้านเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง
และอื่นๆ ตามประกาศ โดยเวลาเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละร้านกำหนด

จุดเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณที่เปิดให้บริการ
1. เคาน์เตอร์บริเวณบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
2. เคาน์เตอร์บริเวณทางเข้าเมกา ฟู้ดวอล์ค
 ทางเข้า และจุดจอดรถสำหรับโซนที่เปิดให้บริการ

ชั้น 1 
- โซนอิเกีย (จอดรถที่อาคารจอดรถฝั่งอิเกียหรือลานจอดรถด้านนอก)
- โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค (จอดรถที่อาคารจอดรถเมกา ฟู้ดวอล์ค)
- โซนธนาคาร, โซนบิ๊กซี และโซนโฮมโปร (จอดรถใต้อาคาร)

ชั้น 2 
- โซนอิเกีย (ขึ้นบันไดเลื่อนโถงอิเกีย)
- โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค (ขึ้นบันไดเลื่อนข้างร้าน Starbucks)
- โซนเมกา พลาซ่า (ขึ้นบันไดเลื่อนจากประตูทางเข้าเมกา พลาซ่า)
- โซนศูนย์บริการมือถือ (ขึ้นบันไดเลื่อนจากประตูทางเข้าเมกา พลาซ่า)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 1000