CONNECT WITH US
01.10.66 - 31.10.66

เดือนตุลาคมนี้ เตรียมพบกับแคมเปญ Galaxy of Dreams

เดือนตุลาคมนี้ เตรียมพบกับแคมเปญ Galaxy of Dreams
ทุกความฝันเป็นจริงได้ ด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ทดลองเรียนภาษาอังกฤษที่วอลล์สตรีท อิงลิช ฟรี!

- ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ และคุณครูในคลาส
- วัดระดับภาษาก่อนเริ่มเรียน ช่วยให้เริ่มต้นเรียนและพัฒนาทักษะได้ถูกจุด
- เริ่มเรียนในระดับภาษาที่ถูกต้อง ทำให้นักเรียนมั่นใจในการพูดมากขึ้น
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ทั้งในการเรียนและการทำงาน

- ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง : https://shorturl.at/gpFU3
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วอลสตรีท อิงลิช ชั้น 2 โซนเมกา สมาร์ท คิดส์ 
#WSEThailand #wallstreetenglish #TakeChargeOfYourFuture #WorkandTravel #learnenglish #studyabroad #ieltsclass #เรียนต่อนอก #เรียนต่อต่างประเทศ #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน