CONNECT WITH US
19.07.64 - 02.08.64

ข้อปฎิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศจากทางภาครัฐ

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ศูนย์การค้าเมกาบางนาจะเปิดให้บริการ ในส่วนของซุปเปอร์มาเก็ต และร้านขายยาเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 105 1000