CONNECT WITH US
05.07.64 - 30.11.64

POINT ALERT : มาเช็คคะแนนก่อนหมดอายุกันเถอะ

3 STEPS ง่ายๆ เช็คพ้อยท์ได้ทันที

สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่จะหมดอายุด้วยวิธีง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน หมายเหตุ :
1. คะแนนสะสม เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ที่หมดอายุ ไม่สามารถขยายเวลา หรือยกยอดได้ทุกกรณี
2. สำหรับสมาชิกฯ ที่สะสมคะแนนครบ 2 ปีหลังจากวันที่สะสม คะแนนจะหมดอายุตามลำดับ กรุณาเช็คคะแนนของท่าน และใช้ก่อนหมดอายุ


การคำนวณคะแนนหมดอายุ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ฝ่ังบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, อิเกีย และเมกา ฟู้ดวอล์ค เวลา 10.00-22.00 น. หรือตามเวลาทำการของศูนย์การค้าโทร. 02-105-1000