CONNECT WITH US
08.06.66 - 14.06.66

SHISEIDO PERFECT POWER

พบกับงาน SHISEIDO PERFECT POWER พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย!
กิจกรรมภายในงาน:
- เพียงลงทะเบียน รับฟรี 3 Day Perfect Power Kit มูลค่า 500.-
- เข้ารับตรวจผิวด้วย Skin Visualizer รับเพิ่ม Ultimune 10ml
- เข้าร่วมกิจกรรม Shoot & Share รับเพิ่มสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50ml
บริเวณชั้น 1 พื้นที่โปรโมชั่นหน้าอิเกีย วันที่ 8-14 มิถุนายน 2566 เท่านั้น