CONNECT WITH US
15.01.64 - 15.02.64

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Mega Wish

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ Mega Wish 2020  (1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563 )

รางวัลที่ 1 กล้อง LEICA Q2 Black มูลค่า 179,200 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 358,400 บาท  
1 ณัฐพร โพธิลักษณ์   063-226-XXXX
2 พัชรินทร์ เจษฎาอภิชน 083-649-XXXX

รางวัลที่ 2 Ipad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว พร้อม Wifi + Cellular 1TB มูลค่า 57,400 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 172,200 บาท  
1 กมลรัตน์ ภูมิพนา   081-849-XXXX
2 ฤติมา บุญบำรุง  093-827-XXXX
3 จารุณี บารมีเจริญ  094-515-xxxx

รางวัลที่ 3 ลำโพง JBL BAR 5.1 มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 120,000 บาท 
1 ศิวกรณ์ จูชัง  091-564-xxxx
2 บุณยนุช ปันทิพย์  089-119-xxxx
3 อัญชลี เตี๋ยพัฒนกิจ 093-559-xxxx

รางวัลที่ 4 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รุ่น MAX จาก Segway Ninebot มูลค่า 29,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 89,700 บาท  
1 นันท์นภัส งามสัจจะวงศ์ 084-651-xxxx
2 อภิญญา ประภาชัยมงคล 082-946-xxxx
3 นฤมล เอี่ยมสำอางค์  089-962-xxxx

รางวัลที่ 5 เครื่องดูดฝุ่น Dyson รุ่น V11 Absolute+ มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 83,700 บาท  
1 นภัสพร กิตตินันทพันธุ์ 081-869-xxxx
2 ภัทรฐณิศา ทรัพย์ธีมากุล 099-861-xxxx
3 อภาภรณ์ พุ่มกันเกลา 096-721-xxxx

รางวัลที่ 6 เครื่องฟอกอากาศ Dyson รุ่น Pure Cool™ air purifier tower fan TP04 มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 83,700 บาท
1 ศิระภาศกร เผ่าภูรี  089-400-xxxx
2 กันต์ อารยางกูร  092-551-xxxx
3 ฐิติ บุญธรรม  084-878-xxxx

รางวัลที่ 7 เครื่องชงกาแฟ Nespresso รุ่น Creatista Plus Metal Stainless Steel พร้อมกาแฟแคปซูล1 กล่อง มูลค่า 26,000 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 130,000 บาท  
1 สกุล ยงค์เจริญชัย  086-518-xxxx
2 ผ่องพรรณ เหลืองตระกูล 063-626-xxxx
3 ชไมพร สิทธิวรนันท์   093-231-xxxx
4 ภัณฑิลา ละออประเสริฐสุข 081-809-xxxx
5 สิทธิพงษ์ เตชะวัฒนากร 084-055-xxxx

รางวัลที่ 8 ลำโพง Marshall รุ่น Stanmore II Voice with Google Assistant มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 59,700 บาท  
1 สมยศ วชิรธาดา  085-109-xxxx
2 สิมิลัน เกื้อหนุน  089-444-xxxx
3 จิราวรรณ ภูลบสี  086-382-xxxx

รางวัลที่ 9 ชุดอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม Dyson รุ่น Airwrap Complete มูลค่า 17,900 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 53,700 บาท  
1 พัชรินทร์ ปิ่นเพ็ชร  086-129-xxxx
2 ทวี เอี่ยมงามทรัพย์   089-813-xxxx
3 ชมพูนุท บุญธนาพิบูลย์ 081-828-xxxx

รางวัลที่ 10 กล้อง GoPro รุ่น Max มูลค่า 17,000 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 51,000 บาท  
1 Amit Singh Dahal  091-995-xxxx
2 นารเมธ วุฒิปัญญารัตนกุล 083-423-xxxx
3 คธาวุฒิ ตันดิลกตระกูล 091-779-xxxx

ยินดีกับผู้โชคดีทุกคนด้วยนะคะ ส่วนใครที่พลาดในครั้งนี้ไป รอติดตามกิจกรรมต่อไปจาก #เมกาบางนา ไว้ได้เลย 
สำหรับผู้โชคดีทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดหมายในการรับรางวัลอีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-105-1000 

เงื่อนไขของรางวัล
1. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมโอน และค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากการรับรางวัล 
3. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. ในการรับรางวัล ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง และบริษัทจะไม่จัดส่งของรางวัลไปให้ยังที่อยู่ของผู้โชคดี ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งของรางวัล หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อื่นๆ ที่เกิดขึ้น
5. ผู้ได้รับรางวัลจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนามาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องนำสูติบัตรฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงด้วย)
6. หากผู้ได้รับรางวัลไม่เดินทางมารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลจะถือว่าสละสิทธิ์
7. หากตรวจสอบได้ว่าการกระทำของบุคคลใดมีการทุจริต บริษัทจะถือว่าการดำเนินการใดๆ และการเข้าร่วมรายการของบุคคลที่ทุจริตนั้นเป็นโมฆะทุกกรณี
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000 (จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น.)