DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
23.10.63

ช้อปดีมีคืน

กระตุ้นต่อมสายช้อปที่เมกาบางนา กับโครงการช้อปดีมีคืน 


ช้อปสูงสุด 30,000 บาท* รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง


เริ่มช้อปกันคุ้มๆ ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 – 31 ธ.ค.63 ที่เมกาบางนา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการ ศูนย์การค้าเมกาบางนา


*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี

#เมกาบางนา#ช้อปดีมีคืน