DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES
30.06.65 - 10.07.65

SHU MIDYEAR SALE up to 50%

SHU MIDYEAR SALE up to 50% จัดโปรใหญ่กลางปี!! 
ชอปเลย!!! ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2565
ชั้น 1 ใกล้ทางออกไปเมกา ซีนีเพล็กซ์ หรือ โทร 0611620421