CONNECT WITH US
01.07.67 - 31.08.67

TTB Credit Card Day กินช้อปสุดคุ้มที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา แลกรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

พิเศษ 1: รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท

- ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 บาทขึ้นไป/วัน รับกระเป๋า Fluffy Bag มูลค่า 990 บาท จำกัด 100 สิทธิ์/เดือน สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวัน

- ยอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 500 บาท จำกัด 100 สิทธิ์/เดือน สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

- ยอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป รับ MEGA Voucher มูลค่า 500 บาท จำกัด 100 สิทธิ์/เดือน สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ทุกวันเสาร์ - วันอาทิตย์

รับสิทธิ์: ณ จุดลงทะเบียนเคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณ ชั้น 1 โซนบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น 

พิเศษ 2:  แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม

เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย โดยต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

• บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 12%

•  บัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสม และบัตรเครดิต ttb Global House  รับเครดิตเงินคืน 10%

 หมายเหตุ: จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ 

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ

พิมพ์ MGB ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขการรับกระเป๋า Fluffy Bag :

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

• เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ศูนย์การค้า เมกาบางนา (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น

• ยกเว้น รายการแบ่งชำระ 0% pay plan, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่  HomePro, BigC Extra, Central @ Megabangna, Tops, PowerBuy, IKEA , บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค และการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

• โปรดแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน เพื่อแลกรับ Fluffy Bag ณ จุดลงทะเบียน ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

• จำกัดรับ Fluffy Bag 1 ใบ มูลค่า 990 บาท / หมายเลขบัตร / วัน และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้ Fluffy Bag จากยอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ขอสงวนสิทธิ์มอบ Fluffy Bag สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลกรับ Fluffy Bag ก่อนตามลำดับ จนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด

เงื่อนไขการรับ Starbucks Card :

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

• เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ ศูนย์การค้า เมกาบางนา (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ยกเว้น รายการแบ่งชำระ 0% pay plan, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่  HomePro, BigC Extra, Central @ Megabangna, Tops, PowerBuy, IKEA , บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค และการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

• โปรดแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน เพื่อแลกรับ Starbucks Card ณ จุดลงทะเบียน ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

• จำกัดรับ Starbucks Card มูลค่า 500 บาท / หมายเลขบัตร / วัน และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้ Starbucks Card จากยอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ขอสงวนสิทธิ์มอบ Starbucks Card สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลก Starbucks Card ก่อนตามลำดับจนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 

Starbucks Card ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

• เงื่อนไขการใช้ Starbucks Card เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของ Starbucks Card

เงื่อนไขการรับ MEGA Voucher :

• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

• เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ ศูนย์การค้า เมกาบางนา (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) และต้องมียอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ยกเว้น รายการแบ่งชำระ 0% pay plan, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่  HomePro, BigC Extra, Central @ Megabangna, Tops, PowerBuy, IKEA , บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค และการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

• โปรดแสดงบัตรเครดิตและเซลล์สลิป สำหรับยอดใช้จ่ายภายใต้ชื่อเจ้าของบัตรและหมายเลขบัตรเดียวกัน เพื่อแลกรับ MEGA Voucher ณ จุดลงทะเบียน ตามเวลาทำการของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น

• จำกัดรับ MEGA Voucher มูลค่า 500 บาท / หมายเลขบัตร / วัน วัน และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 200 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้ MEGA Voucher จากยอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม

• ขอสงวนสิทธิ์มอบ MEGA Voucher สำหรับลูกค้าผู้มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และนำเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตเพื่อแลก MEGA Voucher ก่อนตามลำดับจนครบตามจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 

MEGA Voucher ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

• เงื่อนไขการใช้ MEGA Voucher เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังของ MEGA Voucher

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :

• สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

• การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ ศูนย์การค้า เมกาบางนา  (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซา เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

• ยกเว้น รายการแบ่งชำระ 0% pay plan, รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่  HomePro, BigC Extra, Central @ Megabangna, Tops, PowerBuy, IKEA , บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค และการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท

• ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;

     o สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12%

     o สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% 

• จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

• ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

• คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch

• ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้

• ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระ

ยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

• การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

• การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่น ๆ :

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

• ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา

ในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง โทร. 02-105-1000 เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

• รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

• กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

• ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี

• ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro