CONNECT WITH US

แลกรับ ส่วนลดแทนเงินสด Fuji มูลค่า 100 บาท เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 30 คะแนน

แลกรับ ส่วนลดแทนเงินสด Fuji มูลค่า 100 บาท เพียงใช้คะแนน Mega Smile Rewards 30 คะแนน

เงื่อนไขการใช้ Fuji :
1. ยอดทานอาหารต้องมากกว่ามูลค่าส่วนลดที่นำมาใช้
2. เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก Fuji E-member, CoCo E-member ได้และไม่สามารถสะสมคะแนนได้
4. จำกัก 1 สิทธิ์ / ใบเสร็จ
สามารถใช้ได้ที่ Fuji เฉพาะสาขาเมกาบางนา
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567
จำกัด 3 สิทธิ์ / สมาชิก / เดือน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

 

เงื่อนไข 
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards เท่านั้น
2. กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนแลกคูปอง คูปองมีอายุ 30 นาที หลังจากกดยืนยันการแลก ในกรณีที่มีการกดแลกรับคูปองแทนเงินสด ส่วนลด สินค้าฟรีแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนน และคูปองให้ในทุกกรณี
3. จำกัด 3 สิทธิ์ / สมาชิก / เดือน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)
4. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567
5. กดรับสิทธิ์ที่หน้าแคชเชียร์เท่านั้น
6. สามารถใช้ได้ที่ Fuji สาขาเมกาบางนาเท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. คูปองไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด ใช้ซ้ำ หรือ ใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
9. ไม่สามารถใช้คูปองที่เกิดจากการ Capture หรือถ่ายภาพจากหน้าจอมือถือได้
10. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-105-1000