CONNECT WITH US

ใช้ 60 คะแนน แลกรับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ ที่ MEGA CINEPLEX (E-code)

ใช้ 60 คะแนน แลกรับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ (E-Code) สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ สาขาเมกาบางนา ตั้งแต่วันนี้ -31 ธ.ค 67 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
- จำกัด 5 สิทธิ์ / สมาชิก /เดือน เเละ 1,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
- เเสดง E-code เเละแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ ได้ที่โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ สาขาเมกาบางนา
- E-code มีอายุ 30 นาที หลังจากกดยืนยันการแลก ในกรณีที่มีการกดแลก E-code แล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนน และคูปองให้ในทุกกรณี

Condition
1. สิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิก Mega Smile Rewards แลกรับสิทธิได้ที่โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ สาขาเมกาบางนา
2. กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อนแลกคูปอง คูปองมีอายุ 30 นาที หลังจากกดยืนยันการแลก ในกรณีที่มีการกดแลกรับคูปองแทนเงินสด ส่วนลด สินค้าฟรีแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนน และคูปองให้ในทุกกรณี
3. ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์แลกของสมนาคุณก่อนแลกรับคูปอง
4. เฉพาะสาขาเมกาบางนาเท่านั้น
5. จำกัดการแลก 5 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
6. ไม่สามารถใช้คูปองที่เกิดจากการ Capture หรือถ่ายภาพจากหน้าจอมือถือได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บัตรชมภาพยนตร์สำหรับที่นั่งปกติ,ระบบปกติเท่านั้น
9. บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ สามารถใช้ได้สำหรับ 1 ที่นั่ง
10. บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์เมกา ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
12. ไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์รอบพิเศษและภาพยนตร์ที่เข้าฉายใหม่ในสัปดาห์แรกได้
13. การใช้สิทธิ์บัตรชมภาพยนตร์นี้ จะต้องชำระค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม