CONNECT WITH US

ชาบูชิ

02-105-1511
Level 2 | View Map
ชาบูชิ บุฟเฟต์ เปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2544 เป็นการผสมผสานอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม 2 สไตล์ มาเสิร์ฟความอร่อยในร้านเดียวกันได้อย่างลงตัว ให้คุณได้อร่อยกันได้กับ ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น และ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ โดยคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และใช้กรรมวิธีในการผลิตที่คำนึงถึงสุขอนามัยเป็นสำคัญ เช่น เนื้อวัว, เนื้อหมูอนามัย ที่ผ่านขบวนการเลี้ยงในฟาร์มปิดและทำการแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานการส่งออก การเลือกใช้ผักและผลไม้ ปลอดสารพิษ ด้วยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

Level 2

+
-