CONNECT WITH US

ซูรูฮะ

092-225-4048
Level 1 | View Map
ซูรูฮะ ซุปเปอร์ ดรักสโตร์ ถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “On Stop Shopping” จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นหมวดสินค้าที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน การบริการในร้านซูรูฮะเป็นข้อแตกต่างอย่างเด่นชัดกับร้านค้าปลีกทั่วไป เน้นความใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มาใช้บริการเสมอ เพื่อที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงามและสุขภาพได้อย่างเหมาะสมที่สุดกับผู้บริโภค จนได้ขึ้นชื่อว่า “ซูรูฮะบริการจากใจเป็นที่หนึ่ง”

Level 1

+
-