CONNECT WITH US

ทรูสเฟียร์

02-105-1541
Level 2 | View Map
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้า True Black card ภายใต้ Concept “Together Destination of First Class Co-Working Space Experience” เป็น Co-working space ที่มีความพิเศษและมีการให้บริการแบบ First class service โดยการบริการแบบ one on one จากพนักงานที่ได้ผ่านการอบรมมาอย่างดีเยี่ยม

Level 2

+
-