CONNECT WITH US

น้ำเต้าหู้ปูปลา

084-2780528
Level 1 | View Map
น้ำเต้าหู้ปูปลาร้านน้ำเต้าหู้ที่เกิดจากความรักของคนในครอบครัวและอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ทานน้ำเต้าหู้รสชาติต้นตํารับมีเอกลักษณ์ ทําให้หวนนึกถึงความทรงจําในวัยเด็กเราตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทําสดใหม่ทุกวันนอกจากน้ำเต้าหู้แล้วยังมีน้ำขิง นมสดเต้าทึง และน้ำลําไยเกล็ดหิมะหลากหลายเมนูสําหรับทุกคนในครอบครัว

Level 1

+
-