CONNECT WITH US

ป้อน

02-105-2253
Level 1 | View Map
ร้านอาหารไทย ที่เน้นในเรื่องการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม่ เพื่อให้ทุกๆคำอร่อยและได้คุณค่า ที่มาของชื่อ ”ป้อน” เป็นคำไทยที่เข้าใจง่าย เป็นการกระทำที่ส่งผ่านความรักให้แก่กัน เหมือนเวลาแม่ที่ป้อนข้าวลูก เหมือนคนรักที่ป้อนอาหารให้กับคนที่รัก และนั่นคือความตั้งใจจากวันแรกที่เราเปิดร้านป้อน การดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว เราไม่เพียงป้อนสิ่งดีๆให้กับคุณ หากแต่เป็นความสุขที่ไม่มีสิ้นสุดในอาหารทุกๆคำ เหมือนสโลแกนของร้าน ที่มาจากปณิธานของเราว่า “ฉันจะป้อนสิ่งดีๆให้กับคนที่ฉันรัก”

Level 1

+
-