CONNECT WITH US

มูจิ

02-105-1970
Level 1 | View Map
ผลิตภัณฑ์ของ MUJI เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่สมเหตุสมผลที่สุด มีความรวบรัด แต่ไม่ใช่สไตล์มินิมอล หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เปรียบเสมือนภาชนะที่ว่างเปล่า ความเรียบง่ายและความว่างเปล่าก่อให้เกิดความเป็นสากลขั้นสูงสุด เป็นการยอมรับความรู้สึกและความนึกคิดของทุกคน เราได้รับการยอมรับในเรื่องของ “การประหยัดทรัพยากร” “ราคาต่ำ” “เรียบง่าย” “ไม่มีลักษณะโดดเด่น” และ “มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ” MUJI ตั้งเป้าที่จะยึดถือหลักการเหล่านั้นทั้งหมดอย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มุ่งเน้นไปที่หลักข้อใดข้อหนึ่งมากจนเกินไป MUJI มีสาขาทั่วโลกกว่า 700 แห่ง พร้อมทั้งสินค้ากว่า 7,000 รายการ ตั้งแต่เครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงอาหารและบ้านพักอาศัยด้วยเช่นกัน แต่รากฐานของอุดมการณ์ของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่เราก่อตั้งขึ้น เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือ เรายังคงยึดมั่นอยู่ที่หลักพื้นฐานและความเป็นสากลของชีวิตประจำวันไว้อยู่เสมอ

Level 1

+
-