CONNECT WITH US

ยูนิโคล่

02-105-1122
Level 1 | View Map
ยูนิโคล่ คือ แบรนด์เสื้อผ้าระดับโลก ที่ดำเนินตามหลักปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) มีที่มาจากค่านิยมของชาวญี่ปุ่นในเรื่องความเรียบง่าย คุณภาพ และความยั่งยืน LifeWear คือเสื้อผ้าที่มุ่งสร้างสรรค์ สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความอบอุ่น ความสบาย ผ่านการออกแบบที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก

Level 1

+
-