CONNECT WITH US

ลิตเติ้ล สไปเดอร์ เพ็ท ฟาร์มาซี

093-583-6233
Level G | View Map
Little Spider & Friends เป็นร้าน Pet Shop ขายอาหารสัตว์ อุปกรณ์และยาสัตว์ที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และร้าน Little Heart Pet Pharmacy ที่มีสัตว์แพทย์ตรวจและให้คำแนะนำในการใช้ยา และการดูแลสัตว์ และมีพนักงานที่มีความรู้ที่แท้จริง ที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยง สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของได้ Vision : คือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพดีแก่ผู้บริโภคซึ่งตลาดในปัจจุบันยังเข้าไม่ถึง Mission : คือการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ในการทำร้าน อาหารสัตว์จำหน่ายปลีกที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และ มีพนักงานที่สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้

Level G

+
-