CONNECT WITH US

ลีวายส์

02 105 1696
Level 1 | View Map
ถึงสไตล์ของเราจะดูทันสมัย แต่ประวัติศาสตร์ของเราเริ่มย้อนไปตั้งแต่ปี 1853 ซึ่งเป็นปีที่ Levi Strauss & Co.ได้กำเนิดขึ้นมา หลังจากปี 1873 คุณ Levi Strauss ร่วมมือกับ Jacob Davis ผลิตยีนส์สีน้ำเงินเป็นครั้งแรก รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับกางเกงยีนส์อย่างไม่รู้จบสู่รุ่นต่อรุ่น Levi’s® jeans กางเกงยีนส์ลีวายได้รับความสนใจ จุดประกายจินตนาการ และสร้างตัวตนที่หลากหลาย โดยแบรนด์ Levi’s® jeans ได้นิยามความคลาสสิคในอุตสาหกรรมกางเกงยีนส์ ทั้งเป็นตัวแทนของนวัตกรรมและความสนุกสนานจากนั้นเป็นต้นมา

Level 1

+
-