CONNECT WITH US

สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน

02-105-1559
Level 2 | View Map
สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน (ONE-2-ONE CENTER) เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการแก้โจทย์ปัญหา (หลักสูตร Sakamoto Method) และทักษะด้านการคำนวณ (หลักสูตร ONE-2-ONE Method) ให้แก่เด็กในระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันเรามีนักเรียนที่เรียนผ่านหลักสูตรของสถาบันมาแล้วกว่า 30,000 คน และมี 90 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เปิดให้บริการตามปกติ จ.-ศ. เวลา 11.00-19.00 น. ส.-อา. เวลา 9.00-19.00 น.

Level 2

+
-