CONNECT WITH US

อีฟ โรเช่

02-105-1178
Level 1 | View Map
อีฟ โรเช ผู้สร้างสรรค์ ความงามจากธรรมชาติ ประเทศฝรั่งเศส ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ความงามจาก ธรรมชาติ และให้บริการความงามในห้องบริการที่เป็นส่วนตัว อาทิเช่น นวดหน้า นวดตัว และ Waxing โดยใช้เทคนิคเฉพาะ จากฝรั่งเศส

Level 1

+
-