CONNECT WITH US

ฮองมิน

02-105-1435
Level 2 | View Map
ตำนานความอร่อยของภัตตาคารจีน “ฮองมิน” เกิดจากพลังความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการปรุงอาหารจีน โดยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศมีคุณภาพ ปรุงเป็นอาหารที่อร่อยและดีถูกปากคนไทย และคนต่างชาติ เราเน้นให้ทุกจานคุ้มค่าคุ้มราคา โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และยังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตั้งใจที่จะรักษามาตราฐานนี้เพื่อให้ “ภัตตาคารจีนฮองมินเป็นภัตตาคารที่หนึ่งในใจคุณตลอดไป” เบอร์ติดต่อ : 02-105-1435-6

Level 2

+
-