CONNECT WITH US

เรด ไดมอนด์

064-747-8436
Level 2 | View Map
คาเฟ่แนวกาแฟพิเศษ เรด ไดมอนด์ คาเฟ่ เริ่มต้นขึ้นจากธุรกิจโรงคั่วกาแฟในไร่ที่จังหวัดเชียงราย จนมาเป็นร้านกาแฟสเปเชียลตี้และโรงคั่วในบรรยากาศแปลกใหม่

Level 2

+
-