DOWNLOAD
TO GET
PRIVILEGES

เรด ไดมอนด์

099-972-4735
Yellow Zone | Level 1 | View Map
คาเฟ่แนวกาแฟพิเศษ เรด ไดมอนด์ คาเฟ่ เริ่มต้นขึ้นจากธุรกิจโรงคั่วกาแฟในไร่ที่จังหวัดเชียงราย จนมาเป็นร้านกาแฟสเปเชียลตี้และโรงคั่วในบรรยากาศแปลกใหม่

Yellow Zone

+
-