CONNECT WITH US

เอคโค่

02-105-1935
Level 1 | View Map
ความรักที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญในการทำรองเท้าที่ยอดเยี่ยม จากการวาดภาพร่างแรกไปจนถึงการนำเสนอรองเท้าสำเร็จรูปของเราในร้านค้า ECCO ทั่วโลกเราใช้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับรายละเอียดและคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมของเราเราทำหนังที่ฟอกหนังของเราเองและผลิตรองเท้าที่โรงงานของเราเอง ตระกูลพนักงานทั่วโลกของเราซึ่งเป็นตัวแทนของกว่า 50 สัญชาติคือพลังชีวิตที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของเรา ออกแบบพัฒนาผลิตและค้าปลีก - เรารับผิดชอบตลอดทาง

Level 1

+
-