CONNECT WITH US

เอเวอรีติงฮาวด์ บาย เกรฮาวด์

0632154817
Level 1 | View Map
Everythinghound“ไม่ใช่แค่แบรนด์ แต่เราคือครอบครัว” สิ่งนี้คือแนวคิดหลักที่เชื่อมแบรนด์ของ “เกรย์ฮาวด์ กรุ๊ป” เข้าไว้ด้วยกันในร้าน Everythinghound สาขาใหม่ เพราะเราเชื่อว่าทุกแบรนด์ล้วนแต่มีบุคลิกและลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย DNA เดียวกัน การเปิดร้าน Everythinghound ครั้งนี้เริ่มต้นจากคอนเซปต์ที่เราตั้งใจสร้างร้านให้เป็นเสมือนบ้านตระกูลใหญ่หนึ่งหลัง โดยเราแบ่ง space ให้เหมือนบ้านที่แต่ละมุมจะมีการทำ decoration ตามบุคลิกลักษณะนิสัยความชอบส่วนตัวของตนเอง แต่มีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ sharing space ด้วยกัน (GREYHOUND ORIGINAL - SMILEYHOUND - ORIGINAL GREYHOUND BY GREYHOUND) อย่าลืมมาเช็คอินกันได้ที่ Everythinghound ชั้น 1

Level 1

+
-