CONNECT WITH US

เอ็มเค ไลฟ์

02-024-9484
Level 2 | View Map
ภาพครอบครัวอบอุ่นไม่ใช่จุดขายอีกต่อไปแล้ว เพราะ MK Live มากับภาพลักษณ์แบบสวนผัก-ฟาร์มผัก ที่ถ้าเดินเข้ามาในร้านจะสะดุดกับความเขียวและความสดของบรรดาผักนานาชนิด เพราะเป้าหมายร้านนี้เปลี่ยนจากครอบครัวอบอุ่นแบบเดิมๆ เป็นร้านที่จะรองรับกลุ่มคนวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ คนวัยทำงานตอนต้น หรือถ้าจะเป็นครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่อยากหาประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ ในการรับประทานอาหาร MK Live เน้นประสบการณ์ จาก “ฟาร์ม” สู่ “จาน”

Level 2

+
-