CONNECT WITH US

แกรนด์ ไซโก

098-868-6670
Level 1 | View Map
Grand Seiko แบรนด์นาฬิกาที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตนาฬิการะดับหรูชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินการยาวนานมากว่า 62 ปี โดยมีหลักปรัชญาในการนำความงดงามของธรรมชาติมาถ่ายทอดสู่หน้าปัดนาฬิกาได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่ปรารถนาจะส่งมอบเรือนเวลาระดับ masterpiece แก่ผู้เป็นเจ้าของ จึงให้ความสำคัญอย่างมากในความปราณีตในงานขัดแต่งตัวเรือนที่มีความซับซ้อนได้อย่างงดงาม และกลไกที่มีความเที่ยงตรงสูง ทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบทั้งรูปลักษณ์ควบคู่ไปกับสมรรถณะการทำงานของนาฬิกาอย่างครบถ้วน

Level 1

+
-