CONNECT WITH US

โอเรียนทอล พริ้นเซส

089-969-9029
Level 1 | View Map
โอเรียนทอล พริ้นเซส ผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติจากดินแดนตะวันออก ผสานการคิดค้นและวิจัยภายใต้เทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อการปรนนิบัติและประทินความงามแพรผม ผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ความหอมและสีสันตกแต่งใบหน้า ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ภายใต้ศาสตร์และศิลป์ แห่งอารยธรรมความงามในแบบตะวันออก โอเรียนทอล พริ้นเซส ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2533 ในรูปของร้านค้าปลีกด้านความงาม (Specialty Store) แห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันร้านโอเรียนทอล พริ้นเซส มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดค้าปลีกด้านความงาม

Level 1

+
-