CONNECT WITH US

ไมเซน

02-105-1712
Level 1 | View Map
ร้านไมเซนร้านแรกที่อาโอยาม่า เป็นอาคารทรงยุโรปและเคยเป็นโรงอาบน้ำที่สร้างมาตั้งแต่สมัยโชวะ มีการออกแบบตกแต่งร้านด้วยการผสมผสานระหว่างยุคเก่าและใหม่ โดยใช้โครงสร้างอาคารเดิมและ ตกแต่งภายในด้วยรูปแบบทันสมัย ถึงเวลาจะผ่านไปครึ่งศตวรรษแล้ว ไมเซนก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะ อนุรักษ์อาคารแห่งนี้ต่อไป เพื่อสื่อถึงความเป็นร้านทงคัตสึต้นตำรับของไมเซน และความตั้งใจที่จะ รักษามาตรฐานและรสชาติกรรมวิธีการปรุงทงคัตสึตามแบบต้นตำรับ ตั้งแต่ปี 1965 ให้คงอยู่ต่อไป ไมเซนขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาตลอด

Level 1

+
-