CONNECT WITH US

นายหัวพลัส โรตี-ชาชัก

086-322-8006
Level 1 | View Map
นายหัวพลัส โรตี-ชาชัก มีจุดเด่นอยู่ที่สไตล์ชาชัก ก่อนเสิร์ฟที่น่าสนใจและมีเคล็ดลับเฉพาะตัว ชาชักของที่นี่มีความเข้มข้น หวาน มัน โรตี ก็มีท้อปปิ้งให้เลิอกมากกว่า 40 หน้า

Level 1

+
-