CONNECT WITH US

พรเกษม คลินิค

091-767-0964
Level 1 | View Map
เราเชื่อว่า หมอ ต้องถือประโยชน์ของคนไข้เป็นที่ตั้ง เราเชื่อว่า การมีสุขภาพผิวที่ดีเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เราเชื่อว่า หมอมีหน้าที่ค้นคว้าหาทางแก้ปัญหาที่ดีให้กับคนไข้ เราเชื่อว่า เงินทองไม่ใช่เป้าหมายของการเป็นหมอ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30-20.00

Level 1

+
-