CONNECT WITH US

ยัสปาล

02-105-1278
Level 1 | View Map
Jaspal บูติกเปิดในปี 1972 ได้รับอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยตั้งแต่ร้านแรก วิสัยทัศน์ Jaspal คือการส่งมอบแฟชั่นชั้นสูงพร้อมที่จะสวมใส่ (Pret-a- ประตู) เสื้อผ้าให้กับผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม

Level 1

+
-