CONNECT WITH US

สตาร์บัคส์ คอฟฟี่

0908806194
Level 1 | View Map
ทุกวันที่ไปทำงาน เรามีความมุ่งหวังที่จะทำอยู่สองอย่างคือ ให้เพื่อนๆ ของเราได้ร่วมลิ้มลองกาแฟรสชาติเยี่ยม และช่วยให้โลกนี้ดีขึ้น ซึ่งเราปฏิบัติเช่นนี้มาตั้งแต่สตาร์บัคส์เปิดร้านครั้งแรกในปี 1971 แล้ว และจะยังทำต่อไป

Level 1

+
-